Opiumontheffing

Een Opiumontheffing is bedoeld voor bedrijven of instanties die activiteiten willen verrichten met de in de Opiumwet bedoelde middelen.

Onder bepaalde voorwaarden is dit verbod niet van toepassing op apothekers, apotheekhoudende artsen en dierenartsen. Daarnaast is de wet niet van toepassing op door de overheid aangewezen instellingen en personen of instellingen die dergelijke geneesmiddelen in voorraad hebben voor de uitoefening van de geneeskunst, tandheelkunde of voor eigen geneeskundig gebruik (zie artikel 5 van de Opiumwet).

Doel

Het BMC verleent een ontheffing voor de volgende doeleinden:

  • De volksgezondheid
  • De gezondheid van dieren (onderverdeeld in ontheffingen voor instructie van speurhonden en overige ontheffingen)
  • Wetenschappelijk of analytisch-chemisch onderzoek
  • Instructieve doeleinden
  • Handelsgerelateerde doeleinden

Juridische basis

Artikel 8, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de Opiumwet.

  • Vraag een Opiumontheffing aan.