Opiumwet

In de meeste landen is het bezit van verdovende middelen verboden. Dat geldt ook voor Nederland. In Nederland is dit geregeld in de Opiumwet en de daarbij behorende regelingen.

In de bijlagen bij de Opiumwet staat om welke stoffen het gaat. De stoffen op lijst I worden gerekend tot de harddrugs. De stoffen op lijst II tot de softdrugs. Op overtreding staan zware straffen, die straffen zijn hoger als het om harddrugs gaat. De volledige regelgeving kunt u op deze website vinden.

Internationaal

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is in eerste instantie een nationaal regeringsbureau, maar dat wil niet zeggen dat we alleen op Nederlands grondgebied opereren of alleen met Nederlandse zaken te maken hebben. Zo is er boven de Nederlandse Opiumwet internationale wetgeving van de Verenigde Naties (VN) waar BMC zich aan moet houden. De organisatie van de VN die zich met opiumwetmiddelen bezighoudt is de International Narcotics Control Board (INCB). Het BMC informeert de INCB over de stand van zaken in Nederland. De brieven kunt u hier lezen.