Aanvragen Opiumontheffing

Voor het aanvragen van een opiumontheffing kunt u het aanvraagformulier opvragen via info@cannabisbureau.nl.

Let op: Aanvragen met betrekking tot andere middelen dan hennep (cannabis), hasjiesj, hennepolie danwel preparaten van die middelen moet u indienen bij Farmatec.

Voor het binnen en het buiten het grondgebied van Nederland brengen van opiumwetmiddelen heeft u een import- of een exportontheffing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodig. De IGJ kan deze alleen verlenen wanneer u al een ontheffing heeft van het BMC of Farmatec.