Werkzaamheid

Momenteel zijn er voldoende gegevens beschikbaar die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij verschillende aandoeningen.

Het gaat hierbij om:

  • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade;
  • misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids;
  • misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids;
  • langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos;
  • tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette;
  • therapieresistent glaucoom.

Er zijn op dit moment nog weinig gegevens van grootschalig klinisch onderzoek beschikbaar. Wel zijn er gegevens over de werkzaamheid bekend die berusten op grotendeels kleinschalige maar veelbelovende onderzoeken en op ervaringen van individuele artsen en patiënten. Een arts schrijft medicinale cannabis alleen voor als de gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of teveel bijwerkingen geven.

Medicinale cannabis speelt vooralsnog geen rol in de genezing van de genoemde aandoeningen. Het kan wel helpen de klachten die bij de aandoeningen horen of de bijwerkingen van de andere medicatie, te verminderen. Het is aan de arts om te bepalen in welke situatie, bij welke aandoening medicinale cannabis een geschikte keuze is voor een patiënt. Hij is daarbij niet gebonden aan de lijst met aandoeningen zoals hierboven vermeld.

Onderzoek

Onderzoek toont aan dat CBD ontstekingsremmend, zenuwbeschermend, antiepileptisch en spierontspannend kan werken.

Lopend klinisch onderzoek naar de werkingen van CBD gebeurt onder andere in de psychiatrie, de oncologie en de neurologie en moet de kennis over de therapeutische effecten van CBD verder verbreden www.cannabis-med.org.

Net als Bediol en Bedica is Bedrolite in granulaatvorm verkrijgbaar.

Vergoedingen

In 2006 is de nieuwe wet Zorgverzekering van kracht geworden. Sindsdien is de vergoedingsstatus van de medicinale cannabis bij een aantal zorgverzekeraars veranderd. De beslissing om medicinale cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar over het vergoedingsbeleid.