Persoonsgegevens die u opgeeft op cannabisbureau.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat cannabisbureau.nl om met uw gegevens?

Cannabisbureau.nl gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. En voor onze wettelijke taak. Uw verantwoordingsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld voor analyses, toetsing en handhaving. Daarmee houden we ons aan de  de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

We gaan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt cannabisbureau.nl uw gegevens alleen om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Verantwoordingsgegevens zijn openbaar

Uw verantwoordingsgegevens worden op deze website gepubliceerd. Organisaties of particulieren die de gegevens inzien of gebruiken, zijn ook gehouden aan doelmatig gebruik zoals omschreven in de Wbp. Cannabisbureau.nl is echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens door derden.

Bewaren gegevens

Cannabisbureau.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.