Uitleg gesloten productieketen Medicinale Cannabis

Het Bureau voor Medicinale Cannabis is opgericht naar de eisen gesteld in het Enkelvoudig Verdrag inzake Psychotrope Stoffen van 1961. Dit verdrag bepaalt dat een partij (in dit geval Nederland) die de verbouw van cannabis of cannabishars toelaat een regeringsbureau opricht.

Dit verdrag bepaalt daarnaast het volgende:

  • het regeringsbureau geeft de gebieden en de stukken land aan waar de teelt van de cannabis is toegelaten;
  • alleen telers die een vergunning van het Bureau hebben ontvangen zijn gerechtigd de  teelt uit te oefenen;
  • in elke vergunning wordt de oppervlakte van het land waarop de verbouw is toegelaten vermeld;
  • alle telers zijn verplicht hun gehele oogst aan het Bureau af te leveren. Het Bureau moet deze oogst zo spoedig mogelijk, maar niet later dan vier maanden na beëindiging van de oogstwerkzaamheden aankopen;
  • Het bureau heeft het alleenrecht van invoer, uitvoer, groothandel en het aanhouden van andere voorraden dan die welke beheerd worden door fabrikanten.

Inrichting gesloten productieketen Medicinale Cannabis in Nederland

A. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC):

Het ingestelde regeringsbureau. Dit bureau is ondergebracht bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie  van het Ministerie van VWS.

B. Teler:

Het BMC contracteert de teler middels een Europese aanbestedingsprocedure waarop iedereen kan inschrijven. Aan de teler worden strenge eisen gesteld, zoals gestandaardiseerde teelt volgens de Good agricultural Practices (GAP) en Good Manufactoring Practices (GMP) richtlijnen, financieel stabiel en geen criminele achtergrond. De teler moet een opiumontheffing bezitten en een overeenkomst sluiten met het BMC. De teler mag enkel telen wat door het BMC wordt besteld, de gehele oogst wordt gekocht (mits deze voldoet aan de monografie) en fysiek weggehaald bij de teler. De teler wordt gecontroleerd door BMC en IGJ.

C. Laboratorium:

Het BMC heeft een extern laboratorium gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure. Van iedere oogst cannabis gaat een sample (gemaakt door een medewerker van het BMC) naar het lab. Dit sample moet voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de monografie. Het lab wordt gecontroleerd door IGJ.

D. Verpakker:

deze partij wordt ook gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure; de opdracht behelst zowel de taak verpakken als logistieke dienstverlening. Iedere oogst wordt in bulkzakken weggehaald bij de teler nadat een medewerker van BMC een controle heeft gedaan op het product en alle zakken heeft afgewogen. Deze bulkzakken worden bij de verpakker omgepakt in potjes van 5 gram. Een medewerker van BMC voert hierop controles uit of de potjes goed zijn ingewogen en het totale verpakte gewicht aan medicinale cannabis. De verpakker wordt gecontroleerd door BMC en IGJ.

E. De logistiek dienstverlener:

ook deze partij wordt gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure. Deze neemt bestellingen van apothekers in ontvangst en zorgt voor levering van het product binnen 24 uur. De logistiek dienstverlener zorgt tevens voor de facturatie richting de apothekers. De logistiek dienstverlener wordt gecontroleerd door het CIBG, BMC en IGJ.

F. Apotheek:

de apotheek neemt het recept van een patiënt in ontvangst en zorgt voor de levering aan de patiënt. Apotheken worden gecontroleerd door IGJ.

Import-Export

Het BMC exporteert medicinale cannabis naar verschillende landen, waaronder Italië, Duitsland en Finland.  We leveren aan buitenlandse apotheken, wetenschappelijke instellingen en bedrijven die doen aan productontwikkeling. Dit gebeurt op basis van originele importvergunningen verstrekt door de overheid van het importerende land en op basis van een contract waarin expliciet is opgenomen dat het voor productontwikkeling, klinisch onderzoek of patiëntgebruik is.

BMC productieproces
Beeld: CIBG


A. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC):

het ingestelde regeringsbureau. Dit bureau is ondergebracht bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie  van het Ministerie van VWS.

B. Teler:

het BMC contracteert de teler middels een Europese aanbestedingsprocedure waarop iedereen kan inschrijven. Aan de teler worden strenge eisen gesteld, zoals gestandaardiseerde teelt volgens de Good agricultural Practices (GAP) en Good Manufactoring Practices (GMP) richtlijnen, financieel stabiel en geen criminele achtergrond. De teler moet een opiumontheffing bezitten en een overeenkomst sluiten met het BMC. De teler mag enkel telen wat door het BMC wordt besteld, de gehele oogst wordt gekocht (mits deze voldoet aan de monografie) en fysiek weggehaald bij de teler. De teler wordt gecontroleerd door BMC en IGJ.

C. Laboratorium:

het BMC heeft een extern laboratorium gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure. Van iedere oogst cannabis gaat een sample (gemaakt door een medewerker van het BMC) naar het lab. Dit sample moet voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de monografie. Het lab wordt gecontroleerd door IGJ.

D. Verpakker:

deze partij wordt ook gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure; de opdracht behelst zowel de taak verpakken als logistieke dienstverlening. Iedere oogst wordt in bulkzakken weggehaald bij de teler nadat een medewerker van BMC een controle heeft gedaan op het product en alle zakken heeft afgewogen. Deze bulkzakken worden bij de verpakker omgepakt in potjes van 5 gram. Een medewerker van BMC voert hierop controles uit of de potjes goed zijn ingewogen en het totale verpakte gewicht aan medicinale cannabis. De verpakker wordt gecontroleerd door BMC en IGJ.

E. De logistiek dienstverlener:

ook deze partij wordt gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure. Deze neemt bestellingen van apothekers in ontvangst en zorgt voor levering van het product binnen 24 uur. De logistiek dienstverlener zorgt tevens voor de facturatie richting de apothekers. De logistiek dienstverlener wordt gecontroleerd door het CIBG, BMC en IGJ.

F. Apotheek:

de apotheek neemt het recept van een patiënt in ontvangst en zorgt voor de levering aan de patiënt. Apotheken worden gecontroleerd door IGJ.

Import-Export

Het BMC exporteert medicinale cannabis naar verschillende landen, waaronder Italië, Duitsland en Finland.  We leveren aan buitenlandse apotheken, wetenschappelijke instellingen en bedrijven die doen aan productontwikkeling. Dit gebeurt op basis van originele importvergunningen verstrekt door de overheid van het importerende land en op basis van een contract waarin expliciet is opgenomen dat het voor productontwikkeling, klinisch onderzoek of patiëntgebruik is.