Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van het BMC zijn op 21 augustus 2003 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.