22I05EY22K30-384746

(LET OP: Deze batch is al eerder vrijgegeven, d.d. 20 januari 2023. Dit betreft 3 zakken waarvan door een scheur in de etiketten, er her-etikettering heeft plaatsgevonden)