Bureau Medicinale Cannabis publiceert aanbesteding voor teler(s)

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) heeft een aanbesteding uitgezet voor het in opdracht van de Nederlandse overheid telen van medicinale cannabis. Deze teler/telers mogen de komende jaren als enige in Nederland legaal medicinale cannabis telen van constante en farmaceutische kwaliteit voor medicinale doeleinden en onderzoek.

Twee contractanten

De aanbesteding bestaat uit één perceel voor twee contractanten. De voorwaarden waaraan de telers moeten voldoen staan in het aanbestedingsdocument op TenderNed. Het BMC verzorgt sinds 2003 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de productie, verpakking en distributie van medicinale cannabis.

Ingetrokken

Omdat het contract met Bedrocan ten einde liep, is op 1 maart 2018 een nieuwe aanbesteding uitgezet (net zoals in 2008 en 2013). Echter, is deze vervolgens in juli 2018 ingetrokken. Op basis van vragen die zijn gesteld over de proportionaliteit van de aanbesteding, kwam BMC tot de conclusie dat de aanbesteding destijds niet kon worden voortgezet.

Twee fasen

De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de gunningfase. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 25 november 2019 inschrijven voor de selectiefase. Deze fase eindigt medio januari 2020 met de bekendmaking van de geselecteerden voor de gunningfase.

Het BMC maakt in het eerste kwartaal van 2021 het voornemen tot gunning bekend.