Bureau Medicinale Cannabis publiceert aanbesteding voor teler(s)

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) heeft een aanbesteding uitgezet voor het in opdracht van de Nederlandse overheid telen van medicinale cannabis. Deze teler / telers mogen de komende jaren als enige in Nederland legaal medicinale cannabis telen van constante en farmaceutische kwaliteit voor medicinale doeleinden en onderzoek.

Aanbestedingsdocument

De niet-openbare Europese aanbesteding bestaat uit 2 percelen, een voor de bestaande soorten, een voor nieuwe soorten. De voorwaarden waaraan de telers moeten voldoen staan in het aanbestedingsdocument.

Regeringsbureau

Het BMC treedt sinds 1 januari 2001 op als regeringsbureau volgens het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen. Het BMC heeft als zodanig in Nederland het alleenrecht van in- en uitvoer, groothandel en het aanhouden van voorraden met betrekking tot cannabis en cannabishars. Het BMC moet alle cannabisoogst aankopen en daadwerkelijk in bezit nemen.

Aflopend contract

Het contract met de huidige teler loopt 1 mei dit jaar af waardoor deze nieuwe aanbestedingsprocedure noodzakelijk is. De overeenkomst met de huidige teler zal na 1 mei 2018 voor de duur van de afhandeling van het nieuwe aanbestedingstraject worden verlengd.

Twee fasen

De aanbesteding bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de gunningfase. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met maandag 18 juni 2018  inschrijven voor de selectiefase. Deze fase eindigt op maandag 27 augustus 2018 met de bekendmaking van de geselecteerden voor de gunnningfase.

Het BMC maakt op maandag 30 september 2019 het voornemen tot gunning bekend.