Cannabisbureau

U kunt het  aanvraagformulier opiumontheffing  (PDF | 284kB)  downloaden en printen.

Stuur dit ingevulde formulier vervolgens met de gevraagde bijlagen in drievoud op naar:

CIBG
Bureau voor Medicinale Cannabis
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Let op: Aanvragen met betrekking tot andere middelen dan hennep (cannabis), hasjiesj, hennepolie danwel preparaten van die middelen moeten worden ingediend bij Farmatec .

Voor het binnen en het buiten het grondgebied van Nederland brengen van opiumwetmiddelen heeft u een import- of een exportontheffing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nodig; die kan IGZ verlenen als u al een ontheffing heeft van het BMC of Farmatec.