Cannabisbureau

U kunt het Aanvraagformulier Opiumontheffing downloaden, invullen en printen.

Stuur dit ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar:

CIBG
Bureau voor Medicinale Cannabis
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Let op: Aanvragen met betrekking tot andere middelen dan hennep (cannabis), hasjiesj, hennepolie danwel preparaten van die middelen moeten worden ingediend bij Farmatec .

Voor het binnen en het buiten het grondgebied van Nederland brengen van opiumwetmiddelen heeft u een import- of een exportontheffing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodig; IGJ kan deze alleen verlenen als u al een ontheffing heeft van het BMC of Farmatec.