Buitenlandse patiënten

Een Europese, niet-Nederlandse patiënt kan in principe met een door de eigen arts uitgeschreven recept medicinale cannabis in Nederland verkrijgen.

 Deze procedure gaat als volgt:

  1. De patiënt moet in het bezit zijn van een geldig recept van een arts. Dit mag elke arts binnen de Europese Unie zijn.
  2. Een groothandel of apotheek moet voor de medicinale cannabis een importvergunning aanvragen bij de in het eigen land daarvoor aangewezen instantie.
  3. Stuur de importvergunning in tweevoud naar het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC).
  4. Het BMC vraagt vervolgens een exportvergunning aan. De exportvergunning is over het algemeen binnen twee a drie weken klaar. Naast de verlening van een ontheffing moet u ook een overeenkomst, waarin onder meer de levering van de medicinale cannabis is geregeld, sluiten.
  5. Zodra de overeenkomst getekend is en de exportvergunning verleend, kan het BMC de bestelde hoeveelheid medicinale cannabis verzenden.
  6. De groothandel dan wel apotheek verstrekt vervolgens de medicinale cannabis aan de patiënt.