Cannabisbureau

Nederlandse patiënten

Als u cannabis als geneesmiddel gebruikt en naar het buitenland reist moet u in het bezit zijn van een Schengenverklaring dan wel een verklaring van uw arts dat u de cannabis medicinaal gebruikt. Meer informatie over de legalisatieprocedure van deze documenten leest u op de website van het CAK of kunt u opvragen via 0800-2108.

Nederlandse bedrijven

Import

  • Voor het importeren van cannabis(extracten) is een importvergunning nodig. Dit verkrijgt u via een aanvraagformulier voor een importvergunning.
  • Na ontvangst van het aanvraagformulier stelt het BMC een contract in tweevoud op en een factuur voor de levering van de cannabis.
  • Het BMC vraagt vervolgens een importvergunning aan.
  • Zodra de importvergunning binnen is, stuurt het BMC deze op naar het buitenlandse bedrijf.
  • Met de importvergunning kan bij de overheidsinstantie in het buitenland een exportvergunning worden aangevraagd.
  • Zodra de exportvergunning is verstrekt en het ondertekende contract retour is gekomen, kan de verzending van de cannabis(extracten) via het BMC plaatsvinden.
  • De kosten bestaan o.a. uit de kosten voor de aanvraag van de importvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.

Export

Voor het exporteren van cannabis(extracten) zijn nodig:

  • 2 originele importvergunningen van het buitenlandse bedrijf waaraan de cannabis(extracten) geleverd wordt.
  • Een aanvraagformulier voor een exportvergunning.

Na ontvangst van het aanvraagformulier voor een exportvergunning en de originele importvergunningen stelt het BMC een contract in tweevoud op en een factuur voor de levering van de cannabis. Het BMC vraagt vervolgens een exportvergunning aan. Zodra het ondertekende contract retour is gekomen kan de export van de cannabis(extracten) via het BMC plaatsvinden.

De kosten bestaan o.a. uit de kosten voor de aanvraag van de exportvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.