Nederlandse bedrijven

Import

 • Voor het importeren van cannabis(extracten) is een importvergunning nodig. Die krijgt u door een aanvraagformulier voor een importvergunning in te vullen.
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier stelt het BMC een contract in tweevoud op en een factuur voor de levering van de cannabis.
 • Het BMC vraagt vervolgens een importvergunning aan.
 • Zodra de importvergunning binnen is, stuurt het BMC deze op naar het buitenlandse bedrijf.
 • Met de importvergunning kunt u bij de overheidsinstantie in het buitenland een exportvergunning aanvragen.
 • Zodra de exportvergunning is verstrekt en het ondertekende contract retour is gekomen, kan de verzending van de cannabis(extracten) via het BMC plaatsvinden.
 • De kosten bestaan onder andere uit de kosten voor de aanvraag van de importvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.

Export

Voor het exporteren van cannabis(extracten) zijn nodig:

 • 2 originele importvergunningen van het buitenlandse bedrijf waaraan de cannabis(extracten) geleverd wordt.
 • Een aanvraagformulier voor een exportvergunning.
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier voor een exportvergunning en de originele importvergunningen stelt het BMC een contract in tweevoud op en een factuur voor de levering van de cannabis. Het BMC vraagt vervolgens een exportvergunning aan. Zodra het ondertekende contract retour is gekomen kan het BMC de cannabis(extracten) exporteren.
 • De kosten bestaan onder andere uit de kosten voor de aanvraag van de exportvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.