Cannabisbureau

Buitenlandse patiënten

Een Europese, niet-Nederlandse patiënt kan in principe met een door de eigen arts uitgeschreven recept medicinale cannabis in Nederland verkrijgen. Deze procedure gaat als volgt:

  1. De patiënt moet in het bezit zijn van een geldig recept van een arts. Dit mag elke arts binnen de Europese Unie zijn.
  2. Voor de medicinale cannabis moet door een groothandel of apotheek een importvergunning worden aangevraagd bij de in het eigen land daarvoor aangewezen instantie.
  3. De importvergunning moet in tweevoud naar het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) toegezonden worden.
  4. Het BMC vraagt vervolgens een exportvergunning aan. De exportvergunning is over het algemeen binnen twee a drie weken gereed. Naast de verlening van een ontheffing moet er ook een overeenkomst, waarin onder meer de levering van de medicinale cannabis is geregeld, worden gesloten.
  5. Zodra de overeenkomst getekend is en de exportvergunning verleend kan de bestelde hoeveelheid medicinale cannabis verzonden worden.
  6. De groothandel dan wel apotheek verstrekt vervolgens de medicinale cannabis aan de patiënt.

Een import en exportvergunning zijn slechts een beperkte periode geldig en de procedure zal dus iedere keer opnieuw herhaald moeten worden.

De kosten bestaan o.a. uit de kosten voor de aanvraag van de exportvergunning, de kosten voor de overeenkomst en het transport.

Buitenlandse bedrijven

Import

Voor het importeren van cannabis(extracten) door een buitenlands bedrijf moeten de volgende documenten bij het BMC worden ingediend:

  • 2 originele importvergunningen
  • een begeleidende brief waarin staat wat de benodigde hoeveelheid cannabis(extracten) is en waarvoor de cannabis dient

Na ontvangst van de documenten stelt het BMC een contract in tweevoud op en een factuur voor de levering van de cannabis. Het BMC vraagt vervolgens een exportvergunning aan. Zodra het ondertekende contract retour is gekomen en de betaling is ontvangen, kan de levering van de cannabis(extracten) door het BMC plaatsvinden.

De kosten bestaan o.a. uit de kosten voor de aanvraag van de exportvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.

Export

Voor het exporteren van cannabis(extracten) door een buitenlands bedrijf naar Nederland moeten de volgende gegevens aan het BMC worden doorgegeven:

  • De hoeveelheid te exporteren cannabis(extracten) en de farmaceutische vorm
  • Het leveradres in Nederland

Het BMC vraagt met de gegevens een importvergunning aan. Zodra de importvergunning binnen is, stuurt het BMC deze op naar het buitenlandse bedrijf. Met de importvergunning kan bij de overheidsinstantie in het buitenland een exportvergunning worden aangevraagd. Zodra de exportvergunning is verstrekt kan de export van de cannabis(extracten) via het BMC plaatsvinden.

De kosten bestaan o.a. uit de kosten voor de aanvraag van de importvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.