Buitenlandse bedrijven

Import

Voor het importeren van cannabis(extracten) door een buitenlands bedrijf moet u de volgende documenten insturen bij het BMC:

  • 2 originele importvergunningen.
  • Een begeleidende brief waarin staat wat de benodigde hoeveelheid cannabis(extracten) is en waarvoor de cannabis dient.

Na ontvangst van de documenten stelt het BMC een contract in tweevoud op en een factuur voor de levering van de cannabis. Het BMC vraagt vervolgens een exportvergunning aan. Zodra het ondertekende contract retour is gekomen en de betaling is ontvangen, kan het BMC de cannabis(extracten) leveren.

De kosten bestaan onder andere uit de kosten voor de aanvraag van de exportvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.

Export

Voor het exporteren van cannabis(extracten) door een buitenlands bedrijf naar Nederland moet u de volgende gegevens aan het BMC doorgeven:

  • De hoeveelheid te exporteren cannabis(extracten) en de farmaceutische vorm.
  • Het leveradres in Nederland.

Het BMC vraagt met de gegevens een importvergunning aan. Zodra de importvergunning binnen is, stuurt het BMC deze op naar het buitenlandse bedrijf. Met de importvergunning kunt u bij de overheidsinstantie in het buitenland een exportvergunning aanvragen. Zodra de exportvergunning is verstrekt kan het BMC de cannabis(extracten) exporteren.

De kosten bestaan onder andere uit de kosten voor de aanvraag van de importvergunning, de kosten voor de overeenkomst en voor het transport.