Informatie voor medische en farmaceutische beroepsbeoefenaren

Medische informatie over medicinale cannabis voor medische en farmaceutische beroepsbeoefenaren (artsen, verpleegkundigen, apothekers).