Medicijnen op reis

Gaat u op reis?

Als u als Nederlandse patiënt cannabis als geneesmiddel gebruikt en naar het buitenland reist, moet u over één van de volgende documenten beschikken:

Voor reizen naar een Schengenland

Als u naar een Schengenland reist kan het CIBG een zogenoemde Schengenverklaring (PDF | 33kB) verstrekken.
De Schengenverklaring is geldig voor een periode van maximaal 30 aaneengesloten dagen. Bij een reis van meer dan 30 dagen moet u twee Schengenverklaringen invullen waarbij de data op elkaar aansluiten.

Houdt u rekening met de behandeltijd.

Voor reizen buiten het Schengengebied

Als u reist naar een land dat niet tot de Schengenlanden behoort, neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van dat land.
Met uw artsenverklaring kunt u toestemming vragen aan de ambassade of het consulaat om de medicinale cannabis mee te nemen.

Houdt u rekening met de behandeltijd.

WAARSCHUWING:

Als u in het bezit van opiumwetmiddelen in het buitenland zonder toereikende verklaring reist, riskeert u strafrechtelijke vervolging. In sommige landen staan zeer zware straffen op het illegale bezit van verdovende middelen!

Bureau voor Medicinale Cannabis