Patiënteninformatie

Uitgebreide informatie over de toepassing van medicinale cannabis is beschikbaar in onderstaand document:
Bureau voor Medicinale Cannabis